Ga naar de website van Roos consultancy

"Signs of Safety internationaal"

Petra Rozeboom

Sinds 1992 werk ik binnen de jeugdhulpverlening. In mijn werk ben ik dagelijks bezig met de veiligheid van het kind en zijn gezin. De oplossingsgerichte basishouding heeft hierin altijd centraal gestaan. In 2006 is deze basishouding aangevuld met Signs of Safety. Eerst als gezinsvoogd en de laatste jaren als werkbegeleider bij Bureau Jeugdzorg.

Licentie Signs of Safety

Roos consultancy werkt onder bevoegdheid van Signs of Safety licentie als trainer. Signs of Safety licentie trainers en consultants werken internationaal met elkaar samen en hebben één keer in de zes weken intervisie onder begeleiding van Andrew Turnell

Roos consultancy

In mijn werk als trainer en coach ga ik uit van ieder zijn eigen kracht of de mogelijkheid om deze te ontwikkelen. De oplossingsgerichte benadering is de basishouding tijdens de training en coaching trajecten. Ieder traject stem ik af op de behoefte van de opdrachtgever. 
Dit kan variëren van een eenmalige training of workshop maar eveneens een compleet implementatie traject met een basis- en/of verdiepingstraining en coaching on-the-job.
Daarnaast is er de mogelijkheid voor persoonlijke of groepsintervisie.

Aanbod training

 • Signs of Safety basistraining en verdiepingstraining
 • Kinderen betrekken bij het maken van veiligheidsplan d.m.v. drie huizen, veiligheidshuis, veiligheidscirkels en woord en beeld verhaal
 • Signs of Wellbeing – Veilig opgroeien
 • Werken met de meldcode Kindermishandeling en huislijk geweld

Naast bovenstaande trainingen kunnen er trainingen op maat ontwikkeld worden voor uw organisatie.

Meer informatie kunt u lezen op mijn website of contact met mij leggen.

www.samenwerkenwijaanveiligheid.nl
info@roosconsultancy.nl
tel: 06 306 422 45
Ga naar de website van TIMM consultancy

"Samen werken aan Veiligheid - Partnering for Safety"

Margreet Timmer

In mijn werk staat de veiligheid van kinderen en een situatie waarin zij zich positief kunnen ontwik kelen centraal. Dit alles vanuit een oplossingsgerichte houding en met oog voor het netwerk van kind en gezin. Vanaf 2005 is mijn basishouding uitgebreid met de uitgangspunten van Signs of Safety.
Sinds 1978 ben ik werkzaam in de jeugdhulpver lening. Eerst op een leefgroep en crisisgroep, later bij BJZ als casemanager, gezinsvoogd en coach.

Fulltime trainer en coach

Vanaf 2012 werk ik fulltime als trainer en coach via mijn bureau TIMM Consultancy maar ook voor diverse opleidingsinstituten zoals de Rino groep, Van Montfoort, BGL & Partners en het LOK (Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling).

Onderstaand een aantal voorbeeld van trainingen die ik voor u kan verzorgen.

 • Kinderen betrekken bij het veiligheidsplan; werken met tools
  zoals de Drie Huizen en Words and Pictures
 • Samenwerken aan veiligheid - Partnering for Safety
  Signs of Wellbeing
 • Veiligheid bespreken en waarborgen in de behandelcontext
 • Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld
 • Resolutions Approach

Incompany en open inschrijving

Trainingen worden incompany gegeven. Een paar maal per jaar organiseer ik trainingen met open inschrijving, deze vinden plaats in Assen. Het is altijd een belangrijk streven om iedere training aan te laten sluiten bij uw specifieke vraag of werkwijze. Naast de trainingen verzorg ik ook coachingsgesprekken aan teams of individuele professionals.

Voor meer informatie over de diverse trainingen en coachingsmogelijkheden verwijs ik u graag naar mijn website;

www.timmconsultancy.nl
info@timconsultancy.nl
tel: 06 294 926 15